פרוייקטים בינוניים בהספק כולל של 3.5 מגה וואט

כ- 6 פרוייקטים בינוניים על גגות של לולים רפתות, מבני תעשייה ומשרדים.