פרוייקט נאות חובב – 37.5 מגה וואט

לאחר שזכתה החברה כמשתתף יחיד במכרז, פיתחה החברה את הפרויקט עד להשלמתה של הסגירה הפיננסית. פרויקט זה אופיין ברמת סיכון מאוד גבוהה, עקב התנאים ההנדסיים המורכבים של השטח ואיזור ההתקנה. עבודה מואצת ומאומצת של החברה בשיתוף יועצים רבים מחו"ל הניבה את השלמת הסגירה הפיננסית בזמן קצר במיוחד. לראשונה בשוק הסולארי, ליווה את הסגירה הפיננסית מממן זר, דויטשה בנק.

לצורך מימוש הפרויקט נדרשו יישומים ותכנונים בתחומים מגווונים כגון: כימיה, הנדסה אזרחית מורכבת, תכנון חיבור למתח עליון ועוד.