top of page
istockphoto-154931984-2048x2048.jpg
circ_05_edited.png

פעילות החברה

החברה מפתחת ומקימה כיום עשרות פרויקטים במספר רב של מדינות, בין היתר בישראל, בספרד, באיטליה, בפולין ובצ'ילה. 

circ_05_edited.png
Screenshot 2024-05-26 at 14.48.08.png
prog-ring_light2.png

פיתוח וייזום

Screenshot 2024-05-26 at 14.45.32.png
prog-ring_light2.png

תכנון והקמה

circ_05_edited.png

החברה עוסקת בכל תהליך ההקמה, כולל תכנון הנדסי של הפרויקטים, רכש וכן ההקמה בפועל וניהול קבלני הפרויקט.

לחברה ניסיון וקשרים רבי שנים עם גופי מימון שונים, בארץ ובחו"ל, המאפשרים לחברה לבצע מימון פרויקטלי יעיל ומהיר בתנאים אופטימליים.  

circ_05_edited.png
Screenshot 2024-05-26 at 14.53.18.png
prog-ring_light2.png

מימון

circ_05_edited.png
EDITADAS ALTA CALIDAD ALIZARSUN_115.jpg
circ_05_edited.png
prog-ring_light2.png

תפעול

בתום הקמת כל פרויקט, החברה ממשיכה לנהל ולתפעל את הנכס ולדאוג לתחזוקתו השוטפת וזאת על מנת למקסם את ביצועיו ולהבטיח זמינות גבוהה, תוך התייעלות מתמשכת, לאורך כל תקופת ההפעלה. 

לאורך שנים רבות מחויבים החברה ואנשיה לקידום המהפכה הירוקה והגעה לפליטת מזהמים אפסית (NET-ZERO) על ידי רתימת משאבי הטבע המתחדשים ומתן חלופות אמינות וזולות למתקני ייצור חשמל מזהמים.  

circ_05_edited.png
Screenshot 2024-05-26 at 14.49.53.png
circ_05_edited.png
prog-ring_light2.png

אספקת חשמל

Climate Protest
circ_05_edited.png
prog-ring_light2.png

מחקר וחדשנות

החברה פועלת כל העת לזיהוי מוקדם והטמעה של טכנולוגיות חדשניות שישפרו ויגוונו את היכולות והמודלים העסקיים של מתקני החברה, על מנת להגדיל את הערך שמספקים הפרויקטים בטווח הקצר והארוך. 

bottom of page