top of page
circ_05_edited.png

ENERGY OF LIGHT

4,896MW
PROJECT
PIPELINE

project1.jpg

ניהול אנרגיה ואספקת מים

Click here to edit the text and include the information you would like to feature.

project2.jpg

מערכות  על גגות

Click here to edit the text and include the information you would like to feature.

project3.jpg

שדות קרקעיים

Click here to edit the text and include the information you would like to feature.

סולאיר אנרגיות מתחדשות

סולאיר אנרגיות מתחדשות הוקמה ב-2009 על מנת לממש את חזון האנרגיה המתחדשת של מדינת ישראל. כשחקנית מהוותיקות בשוק האנרגיה הסולארית בישראל, החברה לקחה חלק פעיל ותמכה בכל שלבי ההתפתחות של התעשייה המקומית - מהקמת שדות קרקעיים בערבה, לבניית צבר גגות מהגדולים בישראל, לפרויקטים של אגירה. 

סולאיר כיום ניצבת כחברה מנוסה בעלת ידע מקצועי ויכולת ייזום ומימון שאין שניים להם בישראל. עד סוף 2020, יהיו לסולאיר כ-80 מגוואט מותקנים של מתקני ייצורי אנרגיה סולארי.

רוב ממשלות העולם המערבי סימנו יעדים אגרסיביים להטמעת אנרגיות מתחדשות על מנת להוריד את פליטות המזהמים באופן דרסטי. עם ירידות המחירים בתחום ה-PV, התבגרות טכנולגיות האגירה וביזור והפרטת רשתות החשמל, צפויה האנרגיה הסולארית לתפוס נתח הולך וגדל משוק האנרגיה ואף להוות תחליף הולם וזמין לייצור חשמל מדלקים. 

סט היכולות של סולאיר, יחד עם הבנת השוק והחזון האנרגטי, צפוי לסייע לסולאיר להכפיל את יכולת הייצור שלה בכל כמה חודשים ולגדול באופן מעריכי בארץ ובעולם. 

צ׳ילה

(1) 293MW*
(119MW)

(1) 170MW
(119MW)

פולין

(1) 1,7237MW
(817MW)

איטליה

צבר פרוייקטים

* כולל שדה פוטו-וולטאי בהספק 150 מגה-וואט שצפוי לקום כחלק מפרוייקט ENPAC

פרויקט ENAPAC 
התפלה ואספקת אנרגיה

ספרד

1,362MW
(790MW)

413MW
(366MW)

ישראל

צור קשר

Thanks for submitting!

bottom of page