דוחות ותשקיפים

סיכום שנת 2021

שיחת ועידה לסיכום שנת 2021

דיווחים אחרונים

בהסכם לרכישת זכויות בשני פרויקטים פוטו-וולטאיים בפיתוח מתקדם בדרום איטליה בהספק כולל של כ- 160 מגה -וואט,כפוף, פרטים
28/07/2021
הנפקה פרטית של 1,470,800 מניות תמורת 40.92שח למניה, ו735,400 כ.אופציה לילין הפניקס ואידאה
14/06/2021
אנליזה ראשונית ע"י פרוסט אנד סאליבן-מחיר יעד 72.8 ש"ח למניה-תיקון דוח
26/05/2021
אנליזה ראשונית ע"י פרוסט אנד סאליבן,ראה דיווח מתקן
26/05/2021
הסכם לרכישת זכו' ב-9 פרו' פוטו-וולטאיים בייזום באיטליה בהספק כ-159 מגה-וואט,תחילת פעילות צפויה בפולין
11/05/2021
הסכם לרכ' זכויות בפרו' פוטו-וולטאי בהספק של 133 מגה-וואט בספרד,פרטים
27/04/2021
נחתם הסכם לרכישת זכו' בפרו' פוטו-וולטאי בפיתוח מתקדם בקלספארה, ספרד,בהספק כ- 30 מגה -וואט-המשך
27/04/2021
תוצ' אסיפה כללית מיום 25.4.21, מינוי רו"ח, מינוי דירקטורים, שיפוי
25/04/2021
דירקטוריון החברה אישר הכללת דח"צים בחברה בפוליסת ביטוח אחריות דירק' ונ.משרה
25/04/2021
בהסכם לרכ' זכויות בפרו' פוטו-וולטאי בהספק של כ-18.65מגה- וואט בשלב של לקראת הקמה בויינה,ספרד
31/03/2021

בהסכם לרכישת זכויות בשני פרויקטים פוטו-וולטאיים בפיתוח מתקדם בדרום איטליה בהספק כולל של כ- 160 מגה -וואט,כפוף, פרטים

28 ביולי 2021, 5:52:00

הנפקה פרטית של 1,470,800 מניות תמורת 40.92שח למניה, ו735,400 כ.אופציה לילין הפניקס ואידאה

14 ביוני 2021, 6:41:00

אנליזה ראשונית ע"י פרוסט אנד סאליבן-מחיר יעד 72.8 ש"ח למניה-תיקון דוח

26 במאי 2021, 21:49:00

אנליזה ראשונית ע"י פרוסט אנד סאליבן,ראה דיווח מתקן

26 במאי 2021, 16:00:00

הסכם לרכישת זכו' ב-9 פרו' פוטו-וולטאיים בייזום באיטליה בהספק כ-159 מגה-וואט,תחילת פעילות צפויה בפולין

11 במאי 2021, 5:53:00

הסכם לרכ' זכויות בפרו' פוטו-וולטאי בהספק של 133 מגה-וואט בספרד,פרטים

27 באפריל 2021, 10:16:00

נחתם הסכם לרכישת זכו' בפרו' פוטו-וולטאי בפיתוח מתקדם בקלספארה, ספרד,בהספק כ- 30 מגה -וואט-המשך

27 באפריל 2021, 9:12:00

תוצ' אסיפה כללית מיום 25.4.21, מינוי רו"ח, מינוי דירקטורים, שיפוי

25 באפריל 2021, 17:15:00

דירקטוריון החברה אישר הכללת דח"צים בחברה בפוליסת ביטוח אחריות דירק' ונ.משרה

25 באפריל 2021, 14:36:00

בהסכם לרכ' זכויות בפרו' פוטו-וולטאי בהספק של כ-18.65מגה- וואט בשלב של לקראת הקמה בויינה,ספרד

31 במרץ 2021, 21:00:00