top of page
circ_05_edited.png

ENERGY OF LIGHT

סולאיר אנרגיות מתחדשות, שחקנית מובילה בשוק האנרגיה המתחדשת בישראל,  היא מחלוצות התעשייה המקומית - מהקמת שדות קרקעיים בערבה, לבניית צבר גגות מהגדולים בישראל ועד לפרויקטים  של אגירה. כיום לחברה הנסחרת בבורסה פעילות ענפה בחו"ל (סלאר) - בין היתר בספרד, צ'ילה, איטליה ופולין. מאז הקמתה פיתחה והקימה סולאיר פרויקטים בהספק של למעלה מ-400 מגה-וואט.

סט היכולות של סולאיר, יחד עם הבנת השוק והחזון האנרגטי, מאפשרים לחברה לאתר פרויקטים בשלבים מוקדמים ולהביאם עד לשלב ההפעלה המסחרית, כולל: מימון, תכנון והקמה.

סולאיר אנרגיות מתחדשות

renewable-energy.jpg
plan.png

כ- 2 גיגה-וואט

ייזום/ פיתוח

const.png

בהקמה ולקראת הקמה

1,784 MW

linked.png

מחוברים/מניבים

120 MW

תחומי פעילות
AR-En.jpg

Thanks for submitting!

יצירת קשר

bottom of page